Dermatologicky testována snášenlivost mysalifree

Dermato-consult Kopie 2_1Po našem tehdejším příspěvku (certifikace ÖLMB), bychom dnes chtěli představit naše hodnocení snášenlivosti kosmetiky mysalifree, aneb logo „Dermatologicky testováno“. 


 

 

 


 

Snášenlivost byla dermatologicky testována společností Derma Consult GmbH Berlin, nezávislého výzkumného ústavu. Tato společnost se specializuje na dermatologické testování kosmetiky, kosmetických surovin, čisticích prostředků a dermatologických přípravků. 

Při tomto testování byla určována dermatologická snášenlivost a účinnost kosmetických produktů mysalifree. K určení snášenlivosti bylo vybráno 50 pokusných osob (lidé se zdravou kůží, atopici, alergici, lidé s citlivou kůží), jimž byla pomocí uzavřeného kožního testu s okluzí aplikována na 48 hodin neředěná koncentrace produktu.

Dostali jsme od společnosti Derma Consult GmbH Berlin potvrzení o nejlepší snášenlivosti všech devíti mysalifree produktů. Jako pozitivní kontrola posloužil laurethsulfát sodný v koncentraci 1 % ve vodě. Jako negativní kontrola posloužila voda. Vyhodnocení následovalo po 48 hodinách (30 minut po odstranění okluze) a 72 hodin po modifikovaném Draine testu.

Všechny pokusné osoby dokončily studii – u žádné z nich nenastaly reakce v jakékoli formě: to znamená, že u všech testovaných skupin jsme dostali potvrzenou stoprocentní snášenlivost na všechny mysalifree produkty.